حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

نبشی

نبشی

نبشی نوعی پروفیل ساختمانی است که در انواع نبشی فابریک ، نبشی پرسی ، بال مساوی و بال نامساوی و در سایزهای محتلف برای کاربرد های متفاوت تولید می شود. قیمت نبشی بر اساس سایز و نوع آن متفاوت است و برای خرید نبشی شکفته مشهد ، نبشی اصفهان ، نبشی تبریز و … باید به مشخصات آن ها توجه کرد.

فیلتر محصولات
نبشی

نبشی 60×60

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3210
نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
0/05/09-09:05
3520
نبشی 6*60*60 ظهوریان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3226
نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز
16,500 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3227
نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز
16,650 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3228
نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/02-03:06
3230
نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/02-03:06
3252
نبشی 6*60*60 آریان فولاد
16,150 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3270
نبشی 5*60*60 تیکمه داش
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3271
نبشی 6*60*60 تیکمه داش
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3298
نبشی 4*60*60 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3299
نبشی 5*60*60 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3301
نبشی 6*60*60 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/04/29-09:04
3320
نبشی 5*60*60 فولاد منظومه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
0/04/29-08:04
3321
نبشی 6*60*60 فولاد منظومه
تماس بگیرید 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
0/06/10-03:06
3416
نبشی 4*60*60 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3419
نبشی 5*60*60 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3420
نبشی 6*60*60 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3426
نبشی 4*60*60 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3442
نبشی 5*60*60 شکفته
16,700 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/06/20-03:06
ثبت سفارش
3445
نبشی 6*60*60 شکفته
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3472
نبشی 3*60*60 جاوید بناب
17,340 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3473
نبشی 4*60*60 جاوید بناب
17,340 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3474
نبشی 5*60*60 جاوید بناب
17,240 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3475
نبشی 6*60*60 جاوید بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
0/04/29-03:04
3485
نبشی 5*60*60 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
0/04/29-03:04
3486
نبشی 6*60*60 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
0/04/29-03:04
3499
نبشی 4*60*60 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
4
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3501
نبشی 5*60*60 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3502
نبشی 6*60*60 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3512
نبشی 5*60*60 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
0/04/29-01:04
3515
نبشی 6*60*60 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
60×60
6
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
0/04/29-01:04
نبشی

نبشی 80×80

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3521
نبشی 8*80*80 ظهوریان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3217
نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
0/05/04-12:05
3236
نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/05/04-11:05
3238
نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
7
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/05/04-11:05
3240
نبشی 8*80*80 فولاد ناب تبریز
16,300 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3253
نبشی 8*80*80 آریان فولاد
16,150 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3273
نبشی 8*80*80 فولاد البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3322
نبشی 6*80*80 فولاد منظومه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
6
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3433
نبشی 7*80*80 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
7
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3434
نبشی 8*80*80 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3446
نبشی 7*80*80 شکفته
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
7
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3447
نبشی 8*80*80 شکفته
16,700 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/06/20-03:06
ثبت سفارش
3449
نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
سپاهان اصفهان
کیلوگرم
0/04/29-05:04
3483
نبشی 7*80*80 الماس یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
7
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد الماس یزد
کیلوگرم
0/04/29-03:04
3489
نبشی 6*80*80 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3490
نبشی 8*80*80 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3503
نبشی 7*80*80 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
7
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3504
نبشی 8*80*80 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3525
نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم
تماس بگیرید 350 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
سدید کاوه قم
کیلوگرم
0/06/02-04:06
3533
نبشی 8*80*80 نورد ایوانکی
تماس بگیرید 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
0/06/02-04:06
3537
نبشی 8*80*80 قیدار ابهر
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
80×80
8
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع ریخته گری قیدار ابهر
کیلوگرم
0/04/29-09:04
نبشی

نبشی 100×100

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3218
نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 12 متری
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
0/05/04-12:05
3243
نبشی 10*100*100 فولاد ناب تبریز
16,700 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3256
نبشی 10*100*100 آریان فولاد
16,150 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3265
نبشی 10*100*100 فایکو
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
فایکو
کیلوگرم
0/04/29-11:04
3275
نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3303
نبشی 10*100*100 فولاد اشتهارد
18,200 تومان 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد اشتهارد
کیلوگرم
0/06/02-04:06
ثبت سفارش
3448
نبشی 10*100*100 شکفته
16,700 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/06/20-03:06
ثبت سفارش
3451
نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
سپاهان اصفهان
کیلوگرم
0/04/29-05:04
3484
نبشی 8*100*100 الماس یزد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد الماس یزد
کیلوگرم
0/04/29-03:04
3492
نبشی 8*100*100 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
8
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3493
نبشی 10*100*100 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3506
نبشی 10*100*100 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
0/04/29-01:04
3522
نبشی 10*100*100 ظهوریان
تماس بگیرید 300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
0/06/02-04:06
3534
نبشی 10*100*100 نورد ایوانکی
تماس بگیرید 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
100×100
10
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
0/06/02-04:06
نبشی

نبشی 30×30

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3219
نبشی 3*30*30 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/05/04-12:05
3280
نبشی 3*30*30 سپهر ایرانیان
تماس بگیرید 870 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد سپهر ایرانیان
کیلوگرم
0/06/02-04:06
3308
نبشی 2*30*30 فولاد کوهپایه
17,040 تومان 520 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
2
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/06/24-05:06
ثبت سفارش
3310
نبشی 3*30*30 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/05/18-01:05
3437
نبشی 3*30*30 شکفته
17,100 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/06/20-03:06
ثبت سفارش
3454
نبشی 2.5*30*30 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
2.5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
0/04/29-04:04
3455
نبشی 3*30*30 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
0/04/29-04:04
3477
نبشی 2.5*30*30 فولاد کبکان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
2.5
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کبکان
کیلوگرم
0/04/29-03:04
3516
نبشی 3*30*30 ظهوریان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
30×30
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
0/04/29-01:04
نبشی

نبشی 40×40

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3220
نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز
16,500 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3221
نبشی 4*40*40 فولاد ناب تبریز
16,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3247
نبشی 3*40*40 آریان فولاد
16,400 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3249
نبشی 4*40*40 آریان فولاد
16,150 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3281
نبشی 4*40*40 سپهر ایرانیان
16,700 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد سپهر ایرانیان
کیلوگرم
0/06/24-05:06
ثبت سفارش
3291
نبشی 3*40*40 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3294
نبشی 4*40*40 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3311
نبشی 2*40*40 فولاد کوهپایه
17,070 تومان 520 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
2
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/06/24-05:06
ثبت سفارش
3312
نبشی 3*40*40 فولاد کوهپایه
16,760 تومان 540 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/06/24-05:06
ثبت سفارش
3313
نبشی 4*40*40 فولاد کوهپایه
16,760 تومان 520 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/06/24-05:06
ثبت سفارش
3323
نبشی 3*40*40 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3404
نبشی 4*40*40 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3421
نبشی 4*40*40 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3438
نبشی 3*40*40 شکفته
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3439
نبشی 4*40*40 شکفته
17,100 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/06/20-03:06
ثبت سفارش
3456
نبشی 2.5*40*40 نستا
16,500 تومان 1200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
2.5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
0/06/24-05:06
ثبت سفارش
3458
نبشی 3*40*40 نستا
16,500 تومان 1200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
0/06/24-05:06
ثبت سفارش
3460
نبشی 4*40*40 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
0/04/29-04:04
3464
نبشی 3*40*40 جاوید بناب
17,440 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3465
نبشی 4*40*40 جاوید بناب
17,240 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3478
نبشی 3*40*40 فولاد کبکان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
3
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کبکان
کیلوگرم
0/04/29-03:04
3481
نبشی 4*40*40 فولاد کبکان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کبکان
کیلوگرم
0/04/29-03:04
3508
نبشی 4*40*40 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
0/04/29-01:04
3517
نبشی 4*40*40 ظهوریان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
0/04/29-11:04
3529
نبشی 4*40*40 نورد ایوانکی
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
0/04/29-09:04
3536
نبشی 4*40*40 قیدار ابهر
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
40×40
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع ریخته گری قیدار ابهر
کیلوگرم
0/04/29-09:04
نبشی

نبشی 50×50

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3222
نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز
16,300 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3223
نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز
16,400 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3224
نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز
16,500 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3225
نبشی 6*50*50 فولاد ناب تبریز
16,650 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3250
نبشی 4*50*50 آریان فولاد
16,150 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3251
نبشی 5*50*50 آریان فولاد
16,150 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3268
نبشی 4*50*50 تیکمه داش
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
0/04/29-11:04
3269
نبشی 5*50*50 تیکمه داش
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
کیلوگرم
0/04/29-11:04
3282
نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز
17,850 تومان 150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
آذر نبش تبریز
کیلوگرم
0/06/02-04:06
ثبت سفارش
3285
نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز
17,700 تومان 150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
آذر نبش تبریز
کیلوگرم
0/06/02-04:06
ثبت سفارش
3287
نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز
17,700 تومان 150 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
آذر نبش تبریز
کیلوگرم
0/06/02-04:06
ثبت سفارش
3295
نبشی 3*50*50 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3296
نبشی 4*50*50 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3297
نبشی 5*50*50 شاهین بناب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد شاهین بناب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3314
نبشی 4*50*50 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/04/29-08:04
3315
نبشی 5*50*50 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/04/29-08:04
3317
نبشی 4*50*50 فولاد منظومه
تماس بگیرید 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
0/06/10-03:06
3319
نبشی 5*50*50 فولاد منظومه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
صبا فولاد منظومه
کیلوگرم
0/04/29-08:04
3405
نبشی 3*50*50 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3407
نبشی 4*50*50 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3410
نبشی 5*50*50 فولاد مهر سهند
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد مهر سهند
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3422
نبشی 3*50*50 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3423
نبشی 4*50*50 نورد فولاد تهران
17,300 تومان 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/06/17-02:06
ثبت سفارش
3424
نبشی 5*50*50 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-07:04
3440
نبشی 4*50*50 شکفته
16,700 تومان 600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/06/20-03:06
ثبت سفارش
3441
نبشی 5*50*50 شکفته
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی شکفته
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3461
نبشی 3*50*50 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
0/04/29-04:04
3462
نبشی 5*50*50 نستا
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نستا
کیلوگرم
0/04/29-04:04
3466
نبشی 3*50*50 جاوید بناب
17,340 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
3
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3467
نبشی 4*50*50 جاوید بناب
17,240 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3468
نبشی 5*50*50 جاوید بناب
17,140 تومان بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد جاوید بناب
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3496
نبشی 4*50*50 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3497
نبشی 5*50*50 لاهور
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
گروه صنعتی لاهور
کیلوگرم
0/04/29-02:04
3509
نبشی 5*50*50 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
0/04/29-01:04
3510
نبشی 4*50*50 نورد زنجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد زنجان
کیلوگرم
0/04/29-01:04
3519
نبشی 5*50*50 ظهوریان
تماس بگیرید 300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ظهوریان مشهد
کیلوگرم
0/06/02-04:06
3530
نبشی 4*50*50 نورد ایوانکی
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
0/04/29-09:04
3532
نبشی 5*50*50 نورد ایوانکی
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
50×50
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
0/04/29-09:04
نبشی

نبشی 70×70

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3231
نبشی 4*70*70 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
4
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/05/04-11:05
3232
نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید 500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
5
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/02-03:06
3233
نبشی 6*70*70 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید 1050 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/05/11-03:05
3234
نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز
تماس بگیرید 250 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
7
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد ناب تبریز
کیلوگرم
0/06/20-03:06
3427
نبشی 4*70*70 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
4
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3429
نبشی 5*70*70 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
5
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3431
نبشی 6*70*70 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
6
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3432
نبشی 7*70*70 نورد فولاد تهران
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
7
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد فولاد تهران
کیلوگرم
0/04/29-06:04
3487
نبشی 6*70*70 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
6
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
0/04/29-03:04
3488
نبشی 7*70*70 نصر آذربایجان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
70×70
7
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد نصر آذربایجان
کیلوگرم
0/04/29-02:04
نبشی

نبشی 120×120

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3258
نبشی 12*120*120 آریان فولاد
16,150 تومان 400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
120×120
12
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/06/25-04:06
ثبت سفارش
3278
نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
120×120
12
کارخانه
شاخه 6 متری
فولاد البرز غرب
کیلوگرم
0/04/29-10:04
3452
نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
120×120
12
کارخانه
شاخه 6 متری
سپاهان اصفهان
کیلوگرم
0/04/29-05:04
3535
نبشی 12*120*120 نورد ایوانکی
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
120×120
12
کارخانه
شاخه 6 متری
نورد مگا استیل ایوانکی
کیلوگرم
0/04/29-09:04
نبشی

نبشی 130×130

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3261
نبشی 12*130*130 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
130×130
12
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/04/30-09:04
نبشی

نبشی 140×140

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3262
نبشی 14*140*140 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
140×140
14
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/04/30-08:04
3453
نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
140×140
12
کارخانه
شاخه 6 متری
سپاهان اصفهان
کیلوگرم
0/04/29-05:04
نبشی

نبشی 150×150

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3263
نبشی 15*150*150 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
150×150
15
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/04/30-08:04
نبشی

نبشی 160×160

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3264
نبشی 16*160*160 آریان فولاد
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
160×160
16
کارخانه
شاخه 12 متری
نورد آریان فولاد
کیلوگرم
0/04/29-11:04
نبشی

نبشی 20×20

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3305
نبشی 2*20*20 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
20×20
2
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/04/29-09:04
نبشی

نبشی 25×25

تاریخ به روز رسانی روزهای قبل
کد نامقیمتمحصولسایزضخامتمحل بارگیریحالتکشور / کارخانهواحد فروشنمودار قیمت / بروزرسانیثبت سفارش
3306
نبشی 2*25*25 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید 200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
25×25
2
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/05/18-01:05
3307
نبشی 3*25*25 فولاد کوهپایه
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: کیلوگرم
نبشی
25×25
3
کارخانه
شاخه 6 متری
صنایع فولاد کوهپایه
کیلوگرم
0/04/29-09:04
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
admin
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!
به کمک نیاز دارید؟
مشاهده سبد خریدافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان